Általános Adatkezelési tájékoztató honlapunk látogatóinak, vásárlóinknak (GDPR)

Vajas Balázs (A Pancs- gasztroplacc és webshol alapítója) mint Adatkezelő a www.pancspiac.com weboldal felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, a General Data ProtectionRegulation, azaz GDPR) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót. 

 

 1. AZ ADATKEZELŐ
  A www.pancspiac.com honlapot működtető adatkezelő:
  Vajas Balázs
  Lakcím: 1223 Bp Dészmaház utca 6. 2/1
  Képviselő: Csancsár Sándorné
  Telefonszám: +36 30 9216286
  E-mail cím: pancspiac@gmail.com

 2. Honlap: www.pancspiac.com
  (a továbbiakban Adatkezelő)

  II. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

  1. Adatkezelési tevékenység a honlapunkon
  A honlap működtetése során személyes adatokat az alábbi célból gyűjtünk, rögzítünk és tárolunk:

      a. Sütik/Cookiek használata

A süti egy egyszerű szövegfájl, amit a böngésződ kezel. Minden süti egyedi adatokat tartalmaz, segítségével a honlap „emlékszik” a böngészési beállításaidra. A sütik semmilyen személyes adatot nem tartalmaznak és nem alkalmasak a beazonosításodra. Lehetővé teszik a beállítások megőrzését, gyorsabbá teszik a böngészést, azaz a honlap kényelmesebb használatát biztosítják. A sütik segítségével a honlap „emlékszik” a látogatóra, a látogatás ideje alatt (munkamenet-süti) vagy az ismételt látogatások során is (tárolt süti). Vannak, akik tolakodásnak tartják, ha egy honlap adatokat tárol számítógépükről vagy mobileszközükről, különösen, ha ezeket az adatokat számukra ismeretlen harmadik fél tárolja. Ezért a honlapunkra érkezéskor lehetőséged van egyes sütik vagy bármiféle süti elhelyezésének megtiltására, sőt, a korábban elhelyezett sütik törlésére is. 

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
Kezelt személyes adat: a látogató IP címe, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, használt böngésző
Az adatkezelés időtartama: az adatfelvételtől számított egy év

    b. Regisztráció
A honlapon való vásárláshoz regisztráció szükséges, ami nem jár vásárlási kötelezettséggel.
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
Kezelt személyes adat: név, e-mailcím, telefonszám, nem szükségszerű megadása esetén lakcím
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére való törléséig, a számlán szereplő adatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig

    c. Vásárlói adatok kezelése
A regisztrációt követően a kiválasztott termékeket megrendelheted, házhoz szállítás esetén szükségszerűen a szállítási címed megadásával. Az adatkezelés célja ez esetben a honlapon keresztül történő megrendelés és vásárlás, igény esetén számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelés teljesítése, a vásárlók nyilvántartása és a vásárlói szokások elemzése.
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
Kezelt személyes adat: név, e-mailcím, telefonszám, szállítási, számlázási adatok
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére való törléséig, a számlán szereplő adatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig

    d. Vásárlói panaszok kezelése
Lehetőséged van a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) alapján szóban, elektronikus eszközzel vagy írásban panaszt benyújtani felénk. Elektronikus úton pancspiac@gmail.com címre tudsz írni nekünk panaszod kivizsgálása és orvoslása ügyében.
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, a Fgy.tv. 17/a.§ (5) bekezdése
Kezelt személyes adat: név, e-mailcím, lakcím, a panasszal kapcsolatos, a Fgy.tv. 17/a. § (5) bekezdésében meghatározott egyéb adatok
Az adatkezelés időtartama: a panasz rendezéséig

    2. Adattovábbítás
A honlapunk használata során megadott személyes adataidat kizárólag arra a célra használjuk, amelyhez hozzájárulásodat adtad és kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezeljük, harmadik személynek nem továbbítjuk.

IV. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE 

Tájékoztatást kérhetsz az általunk, valamint Adatfeldolgozónk által kezelt, illetve feldolgozott személyes adataidról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az előbbiek tekintetében a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül rendelkezésedre bocsátjuk. Kérheted továbbá személyes adataid helyesbítését, törlését, vagy zárolását az alábbi címünkre küldött levéllel: pancspiac@gmail.com.
Jogosult vagy adataid hordozásra, arra, hogy a rád vonatkozó személyes adatokat tagolt, géppel olvasható formátumban elérd honlapunkon.
Bármikor tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről írásban tájékoztunk. Ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk. Ha döntésünkkel nem értesz egyet, illetve ha a válaszadási határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.
A személyes adataid védelmével kapcsolatos panasszal egyéb esetben is a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), továbbá jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhatsz. 


V. A NYILATKOZAT MEGVÁLTOZTÁSA
 Vajas Balázs fenntartja magának a jogot hogy alkalmanként, az érintettek honlapon keresztüli tájékoztatásával megváltoztassa jelen szabályzatát.